z Zamestnanci

O deti a žiakov v našej škole sa starajú títo pracovníci:


Vedúci zamestnanci:

PaedDr. Anna Horáková
riaditeľka školy, učiteľka 1.- 4. ročníka ZŠ

Bc. Ivana Cocherová
zástupkyňa riaditeľky školy, časť MŠ, učiteľka MŠ

Erika Kemlágeová
vedúca vychovávateľka ŠKD

Mária Upohlavová
vedúca ZŠS


Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Jana Bernadičová
učiteľka 1.- 4. ročníka ZŠ

Mgr. Simona Hrebíčková
učiteľka MŠ

Mgr. Anna Klampáriková
vychovávateľka ŠKD

Bc. Kristína Kukučková
učiteľka MŠ

Mgr. Stanislava Nemcová
učiteľka 1.- 4. ročníka ZŠ


Nepedagogickí zamestnanci:

Jana Markovičová
školníčka, upratovačka

Marta Obertová
kuchárka


Ostatní pracovníci na DoPČ:

Mgr. Marian Uvaček
pán farár

Mgr. Katarína Upohlavová
učiteľka anglického jazyka


zakladna