zakladna

Daniela Ďurišová

predseda Rady školy, volená za rodičov ZŠ

Ivana Labošová

volená za rodičov MŠ

Mgr. Stanislava Nemcová

volená za pedagogických zamestnancov ZŠ

Bc. Kristína Kukučková

volená za pedagogických zamestnancov MŠ

Mária Upohlavová

volená za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ

Peter Varga

delegovaný ako zástupca Obecného zastupiteľstva Rumanová

Zuzana Vargová

delegovaná ako zástupca Obecného zastupiteľstva Rumanová