kontakt

Naše kontaktné údaje sú:


Telefón:

037/ 65 88 230

E-mail:

zsmsrumanova@post.sk
msrumanova@gmail.com