Základná škola

Krúžková činnosť v ZŠ

Materská škola


SEPTEMBER
Jesenné upratovanie – Park Rumanová
Športové popoludnie na kolobežkách a kolieskových korčuliach
Výstava ovocia a zeleniny

OKTÓBER
Sadíme stromček (Alej spolupatričnosti)
Deň vitamínov
Deň mlieka
Týždeň zdravej výživy – Hovorme o jedle
Beh zdravia
Mesiac úcty k starším – program pre našich dôchodcov
Šarkaniáda
Týždeň hlasného čítania
Halloween

NOVEMBER
Čarovná noc v škole
Výtvarná súťaž – Vianočná pohľadnica
Výstava rozprávkových kníh
Urobíme najväčšie leporelo
Deň bez fajčenia a škodlivín
Deň jablka


akcie