Základná škola

Krúžková činnosť v ZŠ

Materská škola


DIVADELNÝ KRÚŽOK

01. Baničová Ema
02. Horváthová Anetka
03. Lačná Timea
04. Hozáková Alexandra
05. Jančiová Klaudia
06. Šturmová Nina
07. Bónová Lenka
08. Vörösová Mária
09. Markovičová Adela


ŠIKOVNÉ RUKY

01. Hubová Veronika
02. Blahová Tamara
03. Kukučková Michaela
04. Varga Samuel
05. Dianová Diana
06. Blažíčková Hana
07. Krivačková Katka
08. Žáčiková Ema
09. Markovičová Aneta
10. Holubová Marianna Jessica


ŠPORTOVÝ KRÚŽOK // LEGO

01. Ďuriš Andrej
02. Hunák Alex
03. Žiaček Patrik
04. Carletz Jozef
05. Hunák Ivan
06. Vatter Simon
07. Daniš Juraj
08. Paduch Marek
09. Šrank Andrej
10. Kemláge Tadeáš
11. Kántor Jakub


DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR RUMANČEK

01. Vörösová Mária
02. Dianová Diana
03. Kántor Jakub
04. Krivačková Katka
05. Markovičová Aneta
06. Blažíčková Hana
07. Lačná Timea
08. Žiaček Patrik
09. Varga Samuel
10. Kukučková Michaela
11. Blahová Tamara
12. Baničová Ema
13. Hubová Veronika
14. Hozáková Alexandra
15. Jančiová Klaudia

akcie